Probační a Mediační Služba

Probační a mediační služba

Mgr. Jana Komárková, pověřená vedením střediska PMS Kutná Hora, 734 362 959

Mgr. Eva Kočárníková, probační úředník, 734 353 615

Růžena Bohdanová, probační asistent, 778 712 080