Ilustrace

Staň se hasičem

Staň se hasičem

Služební poměr

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který:

• je starší 18 let

je bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům 

• splňuje podmínky stanovené pro výkon obsazovaného služebního místa, zejména:

• stupeň vzdělání – minimálně střední s maturitní zkouškou 

• obor nebo zaměření vzdělání (pokud je stanoven) 

• další odborné a jiné zvláštní požadavky (pokud jsou stanoveny) 

• je fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby 

• je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje

• není členem politické strany nebo politického hnutí

• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost 

• písemně požádal o přijetí do služebního poměru a úspěšně absolvoval přijímací řízení.
 

Na přijetí do služebního poměru není právní nárok.