Přijmeme pracovníka

 MĚSTSKÁ POLICIE KUTNÁ HORA
– Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost

V Ý Z V A

k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici

Asistenti prevence kriminality v Kutné Hoře

   Město Kutná Hora vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici Asistenti prevence kriminality. Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem Městské policie města Kutná Hora.

   Výběrové řízení je součástí realizace individuálního projektu ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY V KUTNÉ HOŘE, REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ. 03.2.60/0.0/16_064/0006278 KLÍČOVÁ AKTVITA č. 02 – Působení asistentů prevence kriminality ve městě.

   Finanční dotace na tuto pracovní pozici, hrazená z prostředků Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost. Nástup k výkonu pracovní pozice je okamžitý.

Cílová skupina Sociálně vyloučené osoby Cílem podpory je umožnit sociálně vyloučeným osobám, žijícím v sociálně vyloučených lokalitách a těm, kteří jsou bez pracovního poměru získat možnost pracovního uplatnění v oblasti prevence kriminality – zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku města.
Termín

výběrového řízení

20. 11. 2019 Výběrová komise je dvojčlenná; předmětem hodnocení jsou formální náležitosti (viz níže DOTAZNÍK a motivační dopis) a individuální pohovor zaměřený na samotnou motivaci žadatele k výkonu profese.
Čas 09:00

– 12:00

Místo Kancelář ředitele Městské policie, Havlíčkovo náměstí 87/1, Kutná Hora, I. patro.
Kontaktní osoba Mentor APK Bc. Boris Doubrava, MP Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 87/12, 284 01 Kutná Hora, tel.: 327 710 132, 327 710 134.

e – mail: doubrava@mu.kutnahora.cz