Znečištění veřejného prostranství, černé skládky, porušení obecně závazných vyhlášek města, přestupky

Znečištění veřejného prostranství, černé skládky, porušení obecně závazných vyhlášek města, přestupky

14.04.2024

V rozporu se zákonem (o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) kouřily cigaretu v ulici Ortenova u dětského hřiště dvě ženy ve věku 27 a 37 let. Přestupky byly projednány uložením pokuty příkazem na místě.