Za konzumaci úmyslně neplatila

Za konzumaci úmyslně neplatila

13.04. 2024

V provozovně v Benešově ulici odmítla zaplatit útratu za konzumaci jídla a pití ve výši 507,- Kč 36letá žena z Polska. Vzhledem k tomu, že nedisponovala žádnými osobními doklady, musela být ke zjištění totožnosti předvedena. Stejné jednání zopakovala o několik hodin později v provozovně v ulici Barborská, kde odmítla zaplatit útratu ve výši 330,- Kč.

Následující den se žena opět činila, když v provozovně v ulici Vladislavova nezaplatila útratu za konzumaci ve výši 543,- Kč. Věc je v šetření Policie ČR.