Ilustrace

Děti ze školky Pohádka měly radost z policejní návštěvy

Děti ze školky Pohádka měly radost z policejní návštěvy

KUTNOHORSKO – Děti si vyzkoušely své znalosti a dovednosti na dopravním hřišti.

Mateřskou školku Pohádka v Kutné Hoře navštívil v úterý 14. května 2024 v dopoledních hodinách policista preventista z kutnohorského policejního dopravního oddělení prap. Lukáš Krupička.

Policista  se dětem představil, prezentoval práci policie. Přítomním ukázal svoji základní výstroj a výzbroj. Děti si při setkání prohlédly i služební vozidlo police. V kamarádské atmosféře děti pochopily, že policisté opravdu chrání jejich spokojený a bezstarostný dětský život a je jejich přítel a kamarád. V závěru setkání si všichni vyzkoušeli své znalosti a zkušenostina Dopravním hřišti Dominik.

Děti jsou jednou z nejzranitelnějších skupin osob. Během setkání byly citlivě informovány o správném bezpečném chování na ulici i o tom, jak se chránit a reagovat při kontaktu s cizí osobou. Jejich důvěra v dospělé, nedostatečné životní zkušenosti či schopnost vyhodnotit situaci, je může přimět k chování, které je pro ně samotné riskantní až ohrožující. Mezi základní prvky výchovy k osobnímu bezpečí by proto měly patřit informace a pravidla o tom, jak se chovat sám bez rodičů.

Poučení se týkala zejména:

  • aby nikam nechodily s cizím člověkem, ani kdyby jim nabízel odměnu, nebo je přesvědčoval, že ho právě posílá máma nebo táta, aby je za nimi dovezl,
  • aby si od cizích lidí udržovaly bezpečný odstup, aby na ně nikdo fyzicky nedosáhl,
  • aby v žádném případě nenasedaly do cizích aut a nikoho nikam nedoprovázely, ani kdyby je žádal o ukázání cesty,
  • aby se co nejméně pohybovaly venku samy, aby se držely s ostatními dětmi ve skupině. Ty větší, aby chodily společně do školy i ze školy,
  • aby se v případě podezření či obavy z dění v okolí nebály křičet o pomoc a utíkat do více frekventovaných míst, kde je více lidí a sdělit co se děje,
  • aby nikoho nevpouštěly do domů a bytů, aby raději nevstupovaly do prostor bytových domů, výtahů nebo i temných podchodů v případě, že za nimi někdo jde,
  • aby znaly číslo tísňové linky Policie ČR – 158 a číslo městské policie – 156 a v případě nebezpečí neváhaly zavolat.

prap. Lukáš Krupička
inspektor