Nálezy injekčních stříkaček

Nálezy injekčních stříkaček

28.05. 2020

Strážníci městské policie a Asistenti prevence kriminality v rámci své činnosti opakovaně nacházejí (případně přijímají oznámení) v katastru města odhozené stříkačky a injekční jehly. Vzhledem k tomu, že se jedná o nebezpečný infekční odpad, provádí jejich sběr vyškolení strážníci městské policie. Po uložení do speciálního uzavřeného obalu na kontaminovaný odpad se následně předávají k likvidaci.

  • Žádáme občany, aby případný nález injekčních jehel (stříkaček) telefonicky oznámili městské policii na tel. číslo 156, nebo 327 710 130.
  • Na základě důvodného podezření, že nalezené injekční jehly (stříkačky) pochází od osob užívající omamné a psychotropní látky, provádí městská policie opakované kontroly na místech nálezu.