Injekční stříkačky

Injekční stříkačky

06. 02. 2020

Ve dvou lokalitách zaznamenali strážníci opakovaný výskyt injekčních stříkaček.

  • První lokalitou je ul. Nádražní (nádraží ČD město) – u bývalé nákladové rampy.
  • Druhou lokalitou je okolí schodiště mezi ul. Pod Valy a ulicí Československých legionářů.

Vzhledem k důvodnému podezření, že injekční stříkačky zde po aplikaci drogy odkládají narkomané, bude tomuto místu a jeho okolí ze strany městské policie věnována zvýšená pozornost.

 

Žádáme občany, aby případný výskyt podezřelých osob na výše uvedených místech telefonicky nahlásili městské polici na tel. číslo 156 (327 710 130). Oznámení lze učinit i anonymně.