Ilustrace

PODOMNÍ PRODEJ

PODOMNÍ PRODEJ

 

V uplynulých dnech Městská policie Kutná Hora přijala několik oznámení občanů o výskytu podomních prodejců na území města. Primárně bylo nabízeno uzavření výhodnější (levnější) smlouvy u jiného dodavatele energií. Upozorňujeme na některé nekorektní praktiky prodejců:

 

Nepravdivé informace

Prodejce se při osobním nebo telefonickém kontaktu neoprávněně představí jako obchodní zástupce (pracovník) dodavatele energií, u kterého máte uzavřenou platnou smlouvu (např. k překontrolování vyúčtování, revize zařízení atd.). Cílem prodejce je ,,prolomení ledů“ s následným tendenčně vedeným rozhovorem k uzavření nové smlouvy. Zákon na ochranu spotřebitele takové jednání označuje za klamavé konání. Vždy si u svého dodavatele služby ověřte, že jste kontaktováni oprávněnou osobou.

Nenechte se oklamat zaručenou informací prodejce, že dojde ke zdražení energií a vy tak máte poslední šanci k uzavření smlouvy za výhodnější cenu.

Nevěřte informacím prodejce, že váš dodavatel energií je vysoce zadlužen a hrozí zánik společnosti. Všechny získané informace si v klidu promyslete a z více zdrojů následně ověřte.

 

Ústní uzavření smlouvy

V rámci telefonního rozhovoru nedávejte prodejci souhlas s nabízenou službou, nákupem zboží. K uzavření (platnosti) smlouvy může dojít pouhým vyslovením souhlasu. Rozhovor je nahráván a může být použitý proti vám jako důkaz projeveného souhlasu.

 

Výhody za uzavření smlouvy

 

Nenechte se k uzavření smlouvy zlákat (přesvědčit) různými dárky nebo zbožím za symbolickou cenu. V případě odstoupení od smlouvy budete muset rozdíl ceny uhradit nebo zaplatit smluvní pokutu.

 

Na katastrálním území města je nabídka a prodej zboží nebo nabízení a poskytování služeb mimo provozovnu zakázáno nařízením města Kutná Hora č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád.

 

V případě porušení výše uvedeného nařízení informujte Městskou polici na tel. čísle 156, nebo na tel. čísle 327 710 130. Případně Policii ČR na tel. čísle 158.

MP Kutná Hora