Ostatní události

Ostatní události

Nezodpovědní řidiči v silničním provozu

-20. 8. – Sokolská ul., 31letá řidička OMV tovární zn. Peugeot – řídila vozidlo pod vlivem návykové látky amfetamin a metamfetamin.

 

Osoby (vozidla) v pátrání

-12. 8. – Benešova ul. – hlídkou zjištěn 30letý muž, který se nacházel v pátrání Policie ČR.

-6. 9. – Královská procházka – v podvečerních hodinách předal pozorný občan strážníkům šestiletého chlapce, který se zde bez dozoru dospělé osoby procházel. Bylo zjištěno, že chlapec nepozorované odešel z domu v centru města. Strážníci chlapce předali do péče šťastné maminky.

-4. 9. – Hradební ul. – po 22. hod. byl hlídkou zaregistrován 33letý muž, který se nacházel v pátrání Policie ČR.

-10. 9. – Pohřešovaného 50letého muže našli strážníci u nově budovaného TESCA v ulici Masarykova před druhou hodinou ranní.

-10. 9. – Nádražní ul. – na městském nádraží ČD byl v odpoledních hodinách zjištěn 25letý muž, který se nacházel v pátrání Policie ČR.

 

Znečištění veřejného prostranství, černé skládky, porušení obecně závazných vyhlášek města, přestupky

-20. 08. – V ulici Puškinská odložila objemný odpad ke kontejnerovému stanovišti (dřevěné desky atd.) 28letá žena. Po odklizení odpadu byla za porušení obecně závazné vyhlášky města č. 02/2002 o odpadech, uložena pokuta příkazem na místě.

-03.09. – Prostřednictvím kamerového systému byl po 20. hod. v ulici Jana Palacha zjištěn 22letý muž, který znečišťoval kontejnerové stanoviště vyhazováním odpadků z kontejneru na zem. Po úklidu místa byla uložena pokuta příkazem na místě.

-24. 08. – V podvečerních hodinách v sadech dr. Pacáka močil na kamenné hradby 30letý muž. Za přestupek proti veřejnému pořádku byla uložena pokuta příkazem na místě.

-04. 09. – Na Palackého náměstí zaregistroval operátor kamerového systému po jedné hodině ranní muže, který přestože vyšel z blízké provozovny, močil na sloup v podloubí. Z důvodu silné opilosti musel být přestupek proti veřejnému pořádku (znečištění veřejného prostranství) dořešen pokutou příkazem na místě v následujících dnech.-

-05. 09. – Po půlnoci v ul. 17. listopadu rušil noční klid obyvatel 23letý muž tím, že v bytě velmi hlasitě pouštěl reprodukovanou hudbu. Přestupek vyřešen pokutou příkazem na místě.

-08.09. – Před půlnoci vyjížděli strážníci na oznámení do ulice Benešova, kde 27letý opilec (do půl těla vysvlečený, bez bot) usnul na chodníku s nohama ve vozovce. Muž byl předán do péče přítelkyně

 

Vozidla bez platné technické kontroly, nebo vykazující znaky vraku

Městská policie v rámci své činnosti (nebo na základě přijatých poznatků) zjistila motorová vozidla, která nesplňovala podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Odstraněním motorových vozidel dochází k uvolnění tolik potřebných parkovacích míst v ulicích města.

-12. 09. – Jaselská ul., motorové vozidlo tov. zn. BMW, TK do 6/2019. Po výzvě vozidlo odstraněno z pozemní komunikace