Ilustrace

Neplnění vyživovací povinnosti

Neplnění vyživovací povinnosti

Na své dvě nezletilé děti zapomíná jednatřicetiletý muž z Kutné Hora. Od října loňského roku do současné doby úmyslně a řádně neplní svou vyživovací povinnost na svou nezletilou dceru a nezletilého syna, která mu byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Kutné Hoře, a to platit na jejich výživu celkovou částku 2.500,-Kč měsíčně. Za uvedené období dluží na výživném částku 15.000,- Kč, dále měl výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu v Kutné Hoře dánu povinnost uhradit dlužné výživné za období od 01. ledna 2019 do 31. března 2019, což také neučinil, a celkově dluží k měsíci březnu 2021 na výživném pro obě děti 21.700,- Kč.

V případě odsouzení hrozí zapomětlivým „tatínkům“ za takové jednání až roční trest odnětí svobody.