Ilustrace

Podezřelé sudy v kontejnerovém stanovišti

Podezřelé sudy v kontejnerovém stanovišti

11. 05. 2020

V pondělí po šesté hodině ranní bylo přijato oznámení, že se v Malíně,v ulici Pod Hradbami, v kontejnerovém stanovišti nachází několik sudů a nádob s podezřelým obsahem. Na základě důvodného podezření, že nádoby mohou obsahovat nebezpečné chemikálie, byl na místo přivolán HZS Kutná Hora a Policie ČR. Na základě provedené analýzy vzorků HZS vyloučil nebezpečnost pro zdraví osob a životní prostředí. V průběhu dne byly sudy odvezeny k ekologické likvidaci. Po osobě, která v rozporu se zákonem (porušení obecně závazné vyhlášky města o odpadech) nádoby ke kontejnerům umístila, se pátrá.