Ilustrace

Výběrové řízení

Výběrové řízení

Výběrové řízení na strážníka MP Kutná Hora

Město Kutná Hora vyhlašuje dnem 02. 01. 2020 výběrové řízení na funkci strážník Městské policie Kutná Hora. 

Zákonné podmínky:

 • státní občan České republiky,
 • bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • fyzická, psychická a zdravotní způsobilost,
 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Další požadované předpoklady:

 • komunikativní osobnost,
 • organizační schopnosti,
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • zbrojní průkaz skupiny D výhodou,
 • znalost cizího jazyka výhodou,
 • úspěšné složení testů psychické způsobilosti.

Způsob a termín nástupu: 

 • nástup okamžitý nebo dle dohody.

Platové zařazení: 

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 347/2017 Sb. a nařízením vlády 352/2019 Sb., platová třída 8 (strážník čekatel platová třída 5), další zaměstnanecké výhody.

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • průběžně.

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis,
 • strukturovaný životopis,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového, řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Bližší informace na telefonním čísle 327 710 134, e-mail: vagnerova@mu.kutnahora.cz .

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „MP – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Městská policie Kutná Hora
Mgr. Ing. Václav Mareček
Havlíčkovo náměstí 87/12
284 01 Kutná Hora

Nevyžádané dokumenty a další doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.