Poslední vlak

Poslední vlak

21. 12. 2019

Před půlnocí přivolaly hlídku MP na hlavní nádraží ČD čtyři dívky ve věku 13 až 16 let z Prahy, kterým ujel poslední vlak. Vzhledem k tomu, že se jim nepodařilo telefonicky vyrozumět rodiče, obrátily se s prosbou o pomoc na městskou policii. Prostřednictvím strážníků se nakonec podařilo vyrozumět rodinného příslušníka, který dívky z nádraží ,,vysvobodil“.