Neměl peníze na taxi

Neměl peníze na taxi

21.09. 2019

V ranních hodinách se na strážníky obrátil řidič taxi poté, kdy mu zákazník nemohl zaplatit za provedenou jízdu. V přítomnosti hlídky 20letý mladík přislíbil uhradit dlužnou částku do následujícího dne. V případě nezaplacení dojde k vymáhání částky občansko-právní cestou.