Porušení alkoholové vyhlášky

Porušení alkoholové vyhlášky

 

V odpoledních hodinách dne 29.06.2019 popíjelo několik mužů, v ulici Masarykova u autobusové zastávky, alkoholické nápoje. Tímto jednáním porušili povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce města o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství č. 04/2014 (zákaz konzumace alkoholu v prostoru přístřešků, čekáren a zastávek veřejné silniční a městské hromadné dopravy a v okruhu 100 m od nich). Na místě byly uloženy pokuty příkazem na místě.