Ilustrace

Evropský den proti vloupání

Evropský den proti vloupání

Letní měsíce bývají z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím roku. Velká část občanů v tomto čase tráví rekreaci v České republice či v zahraničí a jejich obydlí bývají často nezabezpečená a bez dohledu.

Evropská síť prevence kriminality (European Crime Prevention Network, EUCPN) a 12 evropských zemí spouští první celoevropský „Den proti vloupání“ 19. června 2019. Cílem preventivně informační kampaně je zintenzivnit potírání zločinu vloupání do domovů tím, že občané budou varováni a informováni o tom, jak se před vloupáním ochránit.

V letošním roce bude mít tento preventivní projekt své významné opodstatnění, jelikož letos vůbec poprvé přistoupila Evropská síť prevence kriminality na realizaci evropského dne, který bude vztažen ke konkrétnímu druhu kriminality. Letošní Evropský den proti vloupání připadá na středu 19. června a jeho cílem je upozornit na prevenci vztahující se k tomuto druhu protiprávního jednání.

Každý občan může bezpečnost obydlí ovlivnit, tím, že bude dodržovat základní a levná organizační opatření. Jde zejména o:

  • Řádné uzamykání (zpětně zkontrolovat, zda jsou dveře řádně dovřené a uzamčené)
  • Odchází-li z objektu, ať již krátkodobě, vždy zavírat všechna okna a uzamykat všechny dveře. Neschovávat klíče pod rohožku ani do květináče
  • Na zvonek, schránku a dveře uvádět pouze příjmení v množném čísle, bez titulů
  • O svém odjezdu informovat pouze nejužší kruh lidí, kterým věří. Požádat důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí- větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy
  • Nikdy nenechávat vzkazy na dveřích o vaší nepřítomnosti. Dobu vaší nepřítomnosti nesdělovat ani do telefonního záznamníku, facebooku
  • Využít elektronická zařízení, která v nepravidelných časech zapínají světla, televizi, pro zdání, že byt je obydlen
  • Zajistit přehledný prostor před objektem- dbejte na to, aby keře, stromy nezakrývaly velkou část objektu, umožňuje zlodějům pracovat ve skrytu, keře vhodně prostříhejte
  • Nezapomínat ani na dobré osvětlení před objektem, díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku
  • Nevystavujte zbytečně cenné předměty, nehovořte o nich, chraňte je
  • Večer zatahujte závěsy, rolety, přes den je nenechávejte zatažené, v odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů
  • Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného
  • Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance
  • Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různých těžko předvídatelných místech v bytě nebo si pořiďte trezor
  • Označte jejich cennost, připravte si jejich soupis a nechat pojistit
  • Cennosti si vyfotografujte, tato opatření usnadní nalezení a identifikaci předmětů v případě odcizení a ulehčí práci pojišťovně a policii
  • Uklízejte na pozemku, na zahradě nenechávejte volně ležet žebřík, nářadí či sekačku. Ukládejte a zamykejte je do kůlny či do garáže. Udržovaná zahrada, posekaný trávník ukazuje na skutečnost, že je objekt užíván
  • Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí. Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým, důvěryhodným. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí od dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké podnikání s možností slušného zisku, různé zboží a služby. Může se jednat o „tipaře“
  • Stanete-li se svědkem podezřelého jednání, chování, či výskytu podezřelých osob, nebo máte podezření, že dochází k páchání trestné činnosti, nebojte se obrátit na policii ČR – 158 nebo na městskou policii- 156

Více informací naleznete na internetovém odkaze: https://www.stopvloupani.cz/materialy

V minulém roce policisté na Kutnohorsku zaregistrovali celkem 117 případů krádeží vloupáním: z toho 4 do bytů, 12 do víkendových chat a 30 do rodinných domů. V letošním roce do 17. 6. registrováno celkem 54 krádeží vloupáním: z toho 2 do bytů, 9 do víkendových chat a 9 do rodinných domů.

Buďte tedy obezřetní a nepodceňujte preventivní opatření a zabezpečení vašich obydlí.

Více o Evropském dni proti vloupání: https://www.mvcr.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani.aspx